Trân trọng mời gọi Quý Vị cùng cầu xin ơn BỀ TRÊN ban ơn cho Toàn thế giới

Chánh Pháp Trường Sinh Học Hướng Tâm thông báo:

Tình hình dịch bệnh covid vẫn còn đang diễn biến phức tạp và nghiêm trọng.

Với tinh thần trách nhiệm tình thương, Chánh Pháp Trường Sinh Học Hướng Tâm mời gọi Quý Vị cùng cầu xin:

ĐỨC PHẬT TỔ, ĐỨC THIÊN CHÚA VÀ ĐỨC TỔ SƯ ĐASIRA NARAĐA 

Ban ơn cho Tổ Quốc Việt Nam và các Quốc gia trên Thế giới và các Quốc gia đang chịu ảnh hưởng nặng nề của nạn đại dịch được ơn Năng Lượng Thiêng Liêng được ơn CHỮA LÀNH và hưởng bình an ấm no hạnh phúc.🙏🙏

☆Trân trọng mời gọi Quý Vị cùng cầu xin ơn BỀ TRÊN!

☆Xin cảm ơn Quý Vị! 

Hoạt động

Thông báo thời gian ĐẠI LỄ ĐỨC TỔ SƯ ĐASIRA NARAĐA HẠ PHÀM CỨU THẾ

🌟🌟CHÁNH PHÁP THIỀN TRƯỜNG SINH HỌC HƯỚNG TÂM Trân trọng thông báo: 🎆 PHÁP MÔN Long trọng tổ chức “ĐẠI LỄ ĐỨC TỔ SƯ ĐASIRA NARAĐA HẠ PHÀM CỨU THẾ” 🙏 ĐẠI LỄ LẦN THỨ 176🙏 Vào ngày thứ hai (24/10/2022) 🌟 NHẬN LỰC GIA TRÌ NGÀY ĐẠI LỄ: Lúc 8giờ (24/10/2022): Quý Vị có […]

Trân trọng mời gọi Quý Vị cùng cầu xin ơn BỀ TRÊN ban ơn cho Toàn thế giới

Chánh Pháp Trường Sinh Học Hướng Tâm thông báo: Tình hình dịch bệnh covid vẫn còn đang diễn biến phức tạp và nghiêm trọng. Với tinh thần trách nhiệm tình thương, Chánh Pháp Trường Sinh Học Hướng Tâm mời gọi Quý Vị cùng cầu xin: ĐỨC PHẬT TỔ, ĐỨC THIÊN CHÚA VÀ ĐỨC TỔ SƯ ĐASIRA […]

KÍNH MỜI QUÝ VỊ CÙNG CẦU XIN ĐỨC TỔ SƯ ĐASIRA NARAĐA, ĐỨC THIÊN CHÚA, ĐỨC PHẬT TỔ BAN ƠN CHO TOÀN THẾ GIỚI

CHÁNH PHÁP THIỀN TRƯỜNG SINH HỌC HƯỚNG TÂM Kính mời Quý vị cùng cầu xin BỀ TRÊN BAN ƠN Hiệp LỜI CẦU XIN 🙏🙏🙏: * CẦU XIN ĐỨC TỔ SƯ ĐASIRA NARAĐA ban ơn * CẦU XIN ĐỨC THIÊN CHÚA ban ơn * CẦU XIN ĐỨC PHẬT TỔ ban ơn “Cho Tổ Quốc Việt Nam, […]

Thông điệp từ Đại Lễ Sinh Nhật Tổ lần thứ 172 (2018)

Xin mời Quý vị cùng nghe về Thông điệp từ Đại Lễ Sinh Nhật Tổ lần thứ 172 (2018)

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ SINH NHẬT ĐỨC TỔ SƯ ĐASIRA NARAĐA – Lần thứ 172 (2018)

Video sự kiện KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ SINH NHẬT ĐỨC TỔ SƯ ĐASIRA NARAĐA – Lần thứ 172 (2018)