Từ khóa : lý thuyết môn học

Thiền Trường Sinh Học Hướng Tâm: Nguồn gốc môn học và 8 điều cần phải giữ

Nguồn gốc môn học Thiền Trường Sinh Học Hướng Tâm Môn học đã xuất hiện từ rất lâu, có thể là từ hàng ngàn năm trước hay vài chục ngàn năm trước. Từ thế kỷ thứ 18 trở về trước, những ai có những đại huyệt (luân xa) để tự chữa bệnh cho mình và […]

xem thêm

Giới thiệu Chánh Pháp Thiền Trường Sinh Học Hướng Tâm

Trường Sinh Học Hướng Tâm là một môn khoa học nhằm khai thác khả năng phong phú sẵn có của con người để sử dụng vào những mục đích cao đẹp đem lại hạnh phúc cho nhân loại. Môn học tình thương do Đức Tổ Sư ĐASIRA NARAĐA sáng lập, giúp chữa bệnh cho mọi người, không dùng […]

xem thêm