Từ khóa : cầu xin

Trân trọng mời gọi Quý Vị cùng cầu xin ơn BỀ TRÊN ban ơn cho Toàn thế giới

Chánh Pháp Trường Sinh Học Hướng Tâm thông báo: Tình hình dịch bệnh covid vẫn còn đang diễn biến phức tạp và nghiêm trọng. Với tinh thần trách nhiệm tình thương, Chánh Pháp Trường Sinh Học Hướng Tâm mời gọi Quý Vị cùng cầu xin: ĐỨC PHẬT TỔ, ĐỨC THIÊN CHÚA VÀ ĐỨC TỔ SƯ ĐASIRA […]

xem thêm