Thiền Trường Sinh Học Hướng Tâm: Nguồn gốc môn học và 8 điều cần phải giữ

Nguồn gốc môn học Thiền Trường Sinh Học Hướng Tâm Môn học đã xuất hiện từ rất lâu, có thể là từ hàng ngàn năm trước hay vài chục ngàn năm trước. Từ thế kỷ thứ 18 trở về trước, những ai có những đại huyệt (luân xa) để tự chữa bệnh cho mình và […]

Xem thêm